Prace dekarskie

Remont dachu Pałacu w Jerzmanowej

W roku 2018 oddaliśmy Inwestorowi remont dachu zabytkowego Pałacu w miejscowości Jerzmanowa.

Prace trwały pod kontrolą Konserwtora Zabytków.

W zakresie remontu znalazły się między innymi: kompleksowy remont i wymiana więźby dachowej w tym elementów konstrukcyjnych wraz z impregnacją ognio i owadoochronną oraz prostowaniem więźby a następnie wykonanie nowego pokrycia ceramicznego, docieplenie ścian mansardowych wraz z pełną restauracją belki mansardowej. Wykonano konstrukcję nowego wolego oka. Wyremontowano stropy. Przemurowano kominy oraz wykonano obróbki blacharskie, orynnowanie i instalację odgromową.

Remont powierzchni papowej dachu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. M.Skłodowskiej-Curie 1-3-5 w Lubinie

Zakres prac obejmował: odświerzenie kominów, wykonanie instalacji odgromowej oraz położenie nowej warstwy papy

BOGART
"BOGART"
Biuro Handlowe
509 791 649
505 066 203
509 302 558

Fabryczna 17/2
59-220 Legnica

+48 505 066 203